Çfarë duhet të dijë një fëmijë sipas moshës së tij?

0
714
EFB0CJ Cute smiling baby girl lying on towel isolated on white

Standardet e zhvillimit dhe të mësuarit e hershëm sipas MASHT-it

Standardet e zhvillimit dhe të mësuarit e hershëm është dokument i hartuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe teknologjisë së Republikës së Kosovës, që nga tetori i vitit 2011.
Ky dokument prezanton arritjet e fëmijës në faza të ndryshme, si dhe tregon “çfarë duhet të dijë dhe si duhet t’i bëjë gjërat një fëmijë”.


Po ashtu, ka për qëllim që të stimulojë zhvillimin e fëmijëve pa marrë parasysh gjininë, moshën, përkatësinë etnike, apo karakteristikat e tjera. Sa i përket standardeve të zhvillimit dhe të mësuarit të hershëm ato mund të përdoren për:

 

Zhvillimin apo rishikimin e kurrikulës parashkollore, përmirësimin dhe vlerësimin e programeve, përfshirjen e familjes në programe, përmirësimin dhe përgatitjen e motrave edukatore dhe edukatoreve parashkollore etj. burimi /MASHT